Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Adapciak 2016

Parlament Studentów UG zaprasza osoby rozpoczynające studia na Uniwersytecie Gdańskim na tradycyjny obóz adaptacyjny pod patronatem Jego Magnificencji Rektora UG, prof. dra hab. Bernarda Lammka. Oficjalne obozy adaptacyjne Uniwersytetu Gdańskiego są inicjatywą organizowaną corocznie przez Parlament Studentów UG.

Czytaj więcej...

Konkurs UOKiK na najlepszą pracę magisterską

Koncerty neptunaliowe bez alkoholu

Z przykrością informujemy, że pomimo usilnych starań organizatorów Neptunaliów władze Uniwersytetu Gdańskiego nie wyraziły zgody na sprzedaż i spożywanie alkoholu na terenie koncertów neptunaliowych (27 i 28 maja 2016) oraz w pozostałej części Kampusu UG w Gdańsku-Oliwie. Władze uczelni nie wyraziły zgody nawet na sprzedaż piwa o zawartości alkoholu do 3,5%, a swoją decyzję uzasadniły tragicznymi wydarzeniami, które miały miejsce na otrzęsinach UTP w Bydgoszczy w październiku 2015 roku oraz przepisami prawnymi.

Neptunalia 2016

Strona 1 z 21